Final
1.29Martin Nikiforov / Sandra PedosonTK Master Helsinki
2.27Egor Pozdnyakov / Polina RaubiskoTK Master Helsinki
3.28Henrico Velpler / Jessica LappalainenVakita Vantaa
Remarks :