Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
150 Paavo Porvari / Mirja Nora Heinolan Tanssikerho Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Mikko Koskelainen

B : Tea Kantola

C : Karri Rinne

D : Jurijs Trosenko

E : Tuula Brofeldt