Soolo Lapsi 1-2 E

5/11/2024

Soolo Lapsi 1-2 D

5/11/2024

Soolo Juniori 1-2 E

5/11/2024

Soolo Juniori 1-2 D

5/11/2024

Lapsi 1 E

5/11/2024

Lapsi 2 E

5/11/2024

Lapsi 2 D

5/11/2024

Juniori 1 E

5/11/2024

Juniori 1 D

5/11/2024

Nuoriso E + Jun 2 E

5/11/2024

Juniori 2 D

5/11/2024

Nuoriso D

5/11/2024

Yleinen E

5/11/2024

Yleinen D

5/11/2024

Seniori 1 E

5/11/2024

Seniori 2 E

5/11/2024

Seniori 1 D Latin

5/11/2024

Seniori 2 D Vakiot

5/11/2024

Seniori 2 D Latin

5/11/2024

Seniori 3+4 E Vakiot

5/11/2024

Seniori 3+4 E Latin

5/11/2024

Seniori 3 D Vakiot

5/11/2024

Seniori 3 D Latin

5/11/2024

Seniori +75v Vakiot

5/11/2024

Seniori +75v Latin

5/11/2024