Lapsi E Soolo

5/25/2024

Lapsi 2 Avoin

5/25/2024

Nuoriso D

5/25/2024

Senior 2 E

5/25/2024

Lapsi 1 D

5/25/2024

Lapsi 1 E

5/25/2024

Lapsi 2 D

5/25/2024

Lapsi 2 E

5/25/2024

Junior 2 Avoin Vakiot

5/25/2024

Senior 1 E

5/25/2024

Senior 3 E Vakiot

5/25/2024

Junior 1+2 D

5/25/2024

Junior 2 Avoin Latin

5/25/2024

Junior E Soolo

5/25/2024

Senior 3 E Latin

5/25/2024