Lapsi 1-2 E Soolo

10/21/2023

Lapsi 1 E

10/21/2023

Lapsi 2 E

10/21/2023

Lapsi 2 D

10/21/2023

Juniori 1 C Vakiot

10/21/2023

Juniori 1 C Latin

10/21/2023

Nuoriso B-A Vakiot

10/21/2023

Nuoriso B-A Latin

10/21/2023

Yleinen E

10/21/2023

Yleinen B Vakiot

10/21/2023

Yleinen B Latin

10/21/2023

Yleinen A Vakiot

10/21/2023

Yleinen A Latin

10/21/2023

Seniori 2 C Vakiot

10/21/2023

Seniori 2 C Latin

10/21/2023

Seniori 2 B-A Cup Vakiot

10/21/2023

Seniori 2 B-A Cup Latin

10/21/2023

Seniori 3 C Vakiot

10/21/2023

Seniori 3 C Latin

10/21/2023

Seniori 3 B-A Cup Vakiot

10/21/2023

Seniori 3 B-A Cup Latin

10/21/2023

Seniori 4 E Vakiot

10/21/2023

Seniori 4 C Vakiot

10/21/2023

Seniori 4 B-A Cup Vakiot

10/21/2023

Seniori 4 B-A Cup Latin

10/21/2023

Seniori 75+ Vakiot

10/21/2023

Latin Style Lapset Cha-cha duo

10/21/2023

Latin Style Lapset Samba duo

10/21/2023

Latin Style Aikuiset 2 Cha-cha duo

10/21/2023

Latin Style Aikuiset 2 Samba duo

10/21/2023