Juniori 1 D

3/9/2024

Lapsi 2 D

3/9/2024

Seniori 2 D Vakiot

3/9/2024

Lapsi 1 E

3/9/2024

Juniori 2 D

3/9/2024

Soolo Lapsi 2 E

3/9/2024

Seniori 2 E

3/9/2024

Nuoriso D

3/9/2024

Yleinen D

3/9/2024

Seniori 2 D Latin

3/9/2024

Lapsi 2 E

3/9/2024

Soolo Juniori 1 E

3/9/2024

Soolo Juniori 2 E

3/9/2024

Soolo Lapsi 1 E

3/9/2024

Seniori 3+4 E Vakiot

3/9/2024

Yleinen E

3/9/2024

Juniori 2 E

3/9/2024

Seniori 1 E

3/9/2024

Seniori 3 D Vakiot

3/9/2024

Seniori 4 E Latin

3/9/2024

Seniori 3 D Latin

3/9/2024